Inteligentna Specjalizacja (IS) jest jedną ze strategii programu Europa 2020, która ma na celu wsparcie dziedzin aktywności gospodarczej, w których dany region wykazuje przewagę konkurencyjną. IS oznacza lepsze skupienie zasobów, szybszy przepływ wiedzy i pogłębienie współpracy, a więc bardziej efektywne wykorzystanie potencjału lokalnego.

Inteligentne specjalizacje to nie tylko innowacje technologiczne, ale również tzw. „innowacje praktyczne” czyli nowe rozwiązania z zakresu usług i propozycje eliminacji problemów społecznych.

Celem tej polityki jest promowanie współpracy („przedsiębiorczego odkrywania”) pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami, ośrodkami badawczymi, uczelniami oraz innymi kluczowymi partnerami, która prowadzi do zrównoważonego wzrostu gospodarczego zarazem przyczyniając się do rozwiązywania problemów społecznych poprzez rozwój branż, które najlepiej wykorzystują zasoby regionu.

IS nie jest całkowicie nową ideą, a jedynie ulepszeniem dotychczasowego planowania funduszy strukturalnych. Koncepcja IS ma pozwolić na bardziej efektywne wydawanie środków i rozwój sektorów, które wykazują się rzeczywistym potencjałem.

W ramach programu Europa 2020 wyszczególniono obszary strategiczne z punktu widzenia całego kraju, jaki i poszczególnych jego regionów.

RIS- Regionalne Inteligentne Specjalizacje
KIS- Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Regionalne Programy Operacyjne to plany przygotowywane przez województwa określające wizje rozwoju regionu poprzez osiąganie wyznaczonych celów w strategicznych obszarach aktywności społecznej i gospodarczej.

W Regionalnych Strategiach Innowacji znaleźć można informacje na temat inteligentnych specjalizacji danego województwa. Regionalne Programy Operacyjne stanowią dopełnienie RIS i określają na jakie cele województwa planują rozdysponować fundusze unijne.

Ze względu na dynamikę zmian zachodzących we współczesnej gospodarce, koncepcja inteligentnych specjalizacji zakłada możliwość zmiany dziedziny innowacji w trakcie trwania programu.

Przedsiębiorcy mogą złożyć swoje propozycje za pośrednictwem specjalnego formularza umieszczonego na tej stronie.

„Masa krytyczna zasobów” to osiągnięcie stanu, w którym strategiczna dziedzina aktywności , dzięki powstałym zgromadzonemu kapitałowi wiedzy, infrastruktury i powiązań, staje się samowystarczalna.

Na naszej stronie internetowej zamieszczone są harmonogramy

Wdrażaniem programu i rozdzielaniem środków zajmują się urzędy marszałkowskie poszczególnych województw.

W zależności od regionu.

Województwo mazowieckie

Dostępne programy:

Województwo Lubelskie

Dostępne programy:

Województwo Podkarpackie

Dostępne programy:

Województwo Podlaskie

Dostępne programy:

Województwo Warmińsko-mazurskie

Dostępne programy:

Województwo Świętokrzyskie

Dostępne programy:

Województwo Małopolskie

Dostępne programy:

Województwo Łódzkie

Dostępne programy:

Województwo kujawsko-pomorskie

Dostępne programy:

Województwo Pomorskie

Dostępne programy:

Województwo Śląskie

Dostępne programy:

Województwo Opolskie

Dostępne programy:

Województwo Wielkopolskie

Dostępne programy:

Województwo Zachodniopomorskie

Dostępne programy:

Województwo Lubuskie

Dostępne programy:

Województwo dolnośląskie

Dostępne programy:

Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Dostępne programy:

Sprawdź Inteligentne Specjalizacje dla wybranego obszaru • Dolnośląskie
 • Kujawsko-pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko-mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie

O nas

 

Portal Inteligentne Specjalizacje to oddolna inicjatywa przedsiębiorców, doradców i animatorów rynku innowacji w Polsce. Wierzymy, że Inteligentne Specjalizacje jako instrument polityki państw UE wspierający przedsiębiorczość i konkurencyjność gospodarki ma tylko wtedy sens jeśli będzie realizowany w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu.

 

Wykształcenie i stabilny rozwój specjalizacji w ramach przemysłowej myśli technicznej i gospodarczej w Polsce jest możliwe tylko wtedy jeśli polityka państwa uwzględniać będzie potrzeby i aspiracje przedsiębiorców działających w Polsce, w szczególności małych i średnich firm. Polityka ta nie może prowadzić do wprowadzenia ograniczeń swobody prowadzenia działalności gospodarczej ani do ograniczenia konkurencji poprzez wykluczenie z pomocy publicznej części podmiotów.

 

Dlatego ważne jest aby przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej uważnie wsłuchiwali się w głosy przedsiębiorców jednocześnie sprawnie informując ich o priorytetach w zakresie wspierania przedsiębiorców w prowadzeniu badań przemysłowych, rozwoju technologii i wdrażania innowacji.

Chcemy

 

5
Wspierać instytucje centralne i samorządowe w procesie konsultacji z przedsiębiorcami.
4
Wspierać przedsiębiorców sektora wysokiej techniki w Polsce w dotarciu z ich opiniami i potrzebami do lokalnych i państwowych instytucji realizujących politykę B+R+I w Polsce.
6
Rzetelnie informować przedsiębiorców o priorytetach i instrumentach polityki państwa w zakresie wsparcia B+R oraz innowacji, zarówno w regionach jak i na poziomie krajowym.

 

 

 

Portal został ufundowany przez Fundację MOST a zapełniony treściami z pomocą doradców EXEQ (Innovation. Funded!), specjalizujących się w pozyskiwaniu finansowania prywatnego i publicznego na prowadzenie badań przemysłowych, rozwój technologii i wdrażanie innowacji. Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, doradców dotacyjnych, brokerów innowacji, centra transferu technologii, urzędy marszałkowskie i inne organizacje otoczenia biznesu, którym nasze cele są bliskie.

 

Można nas wspierać poprzez

 

 

plus
Dołączenie do grona naszych partnerów (wyrażenie poparcia dla naszej inicjatywy),
plus
Polubienie nas na Facebook
plus
Zgłoszenie uwag dotyczących funkcjonowania portalu oraz korekty i uzupełnienia treści.

 

Kontakt: smart@most-program.org

Dziękujemy za zgłoszenie
specjalizacji

Zrobimy wszystko co możliwe by Twoja propozycja dotarła do właściwej osoby w województwie lub na szczeblu centralnym.

Rezultatami naszych działań będziemy dzielić się z Wami na naszej stronie Facebook. Polub by być informowanym na bieżąco:

facebook

Wypełnij poniższy formularz, aby zgłosić specjalizację.

 

Ze względu na dynamikę zmian zachodzących we współczesnej gospodarce, koncepcja inteligentnych specjalizacji zakłada możliwość zmiany ich zakresu w ramach tak zwanego „ przedsiębiorczego odkrywania”.

Zgłoszone za pośrednictwem poniższego formularza inteligentne specjalizacje zostaną przekazane do instytucji odpowiedzialnych za kreowanie strategii regionalnych w poszczególnych województwach.

 Biotechnologiczny Budowlany Chemiczny Drzewny i meblarski Edukacyjny Ekoinnowacyjny Energetyczny Farmaceutyczny i kosmetyczny Handlowy Informatyczny i komunikacyjny Kreatywny Materiałowy Medyczny Metalowy Motoryzacyjny Powietrzny Rolno - spożywczy Spożywczo - żywieniowy Spożywczo- żywieniowy Transportowy Turystyczny Wodny Wydobywczy Inny obszar
 Akceptacjaregulaminu*